METSÄHALLITUKSEN SAALISPALAUTE

Metsästysluvan saalisilmoitus ja metsästyksen palaute


Saalisilmoituksen tietoja käytetään mm. metsästyksen mitoittamiseen ja riistakantojen seurantaan. Asiakaspalaute antaa Metsähallitukselle arvokasta tietoa, jota hyödynnetään metsästystuotteita, markkinointia ja myyntiä sekä metsästysalueiden toimintaa kehitettäessä. Metsästyslain mukaan lupaehdoissa voidaan määrätä luvan saaja määräajassa ilmoittamaan luvan myöntäjälle saamansa saaliin määrä.

Metsähallituksen eräpalveluväki


TEE SAALISILMOITUS


Tilaus- ja lupaluenumerot löytyvät

Klikkaa kuvaa ja avaa lupamyynnistä ostettu lupa, jossa osoitetaan varaus- ja lupa-aluenumerot. Klikkaa kuvaa ja avaa internet -lupa, jossa osoitetaan varaus- ja lupa-aluenumerot. Klikkaa kuvaa ja avaa internet -lupa, jossa osoitetaan varaus- ja lupa-aluenumerot.